Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Měřící přístroje

Měřící přístroje a další přístroje pro opravy elektrotechniky                     

  Měřící technika                                  Příslušenství

Oscilograf C1–5
Oscilograf BM370
Oscilograf OPD 280U
Oscilograf HP 1741A
Univerzální čítač BM641
Zkoušeč tranzistorů BM372
Multimetr PU501

 

 C1–5

Funkce: Elektronkový oscilograf
Výroba: 1971, SSSR
Výrobní číslo: 2737

Sovětský osciloskop určený ke sledování periodických střídavých napětí se širokým kmitočtovým pásmem a dobrými vlastnostmi při přenosu pulzů. Přístroj je vybaven vlastním generátorem pro kalibraci činnosti. Celkově osazen 11 elektronkami a polovodičovými diodami.

Dokumentace: ZDE   (vyčkat, poté stáhnout přes "get manual")

Stav: ...čeká na renovaci...

... pro náhled klikněte na fotografii ...

Čelní panel – boční pohled – elektronika

 BM370

Funkce: Elektronkový oscilograf
Výroba: 1969, TESLA Brno n. p.
Výrobní číslo: 501995

Osciloskop je určen k pozorování periodických střídavých napětí, obzvláště pak průběhů s velmi strmými nástupními hranami. Přitom se uplatní jeho široké kmitočtové pásmo a dobré vlastnosti při přenosu pulzů. Rozměry a zapojením odpovídá opravárenským a servisním dílám, ale díky jeho dobrým parametrům je možné jeho užití i ve výzkumu a laboratorních podmínkách. Přístroj osazen 4 elektronkami a polovodičovou diodou.

Dokumentace: ZDE

Stav: Funkční

... pro náhled klikněte na fotografii ...

Přední panel – boční pohled – detail elektronikyBM641

Funkce: Univerzální čítač
Výroba: 1989, TESLA Brno n. p.
Výrobní číslo: 803751

Dvoukanálový univerzální čítač umožňuje přesné měření kmitočtů do 70 MHz. Též jej lze užít pro měření délky periody a její průměrné hodmoty, časových intervalů, šířky impulzů, poměru kmitočtů a jako prostý čítač. Přístroj obsahuje násobič nízkých kmitočtů pro zvětšení rozlišovací schopnosti na těchto kmitočtech. Údaje se zobrazují na LED displayi se zhášením neplatných nul a automatickým přepínáním desetinné čárky a znaků (jednotek) podle druhu měření. Referenční kmitočet, který se nastaví automaticky po zapnutí, 10 MHz. Napájení ze střídavé sítě s příkonem 40 W.

Dokumentace: ZDE

Stav: Po malé opravě funkční. Plechový kryt ve špatném stavu. 

 BM372

Funkce: Zkoušeč tranzistorů a polovodičových diod
Výroba: 1969, TESLA Brno n. p.
Výrobní číslo: 913296

Zkoušeč tranzistorů je určen k měření prodového zesilovací činitele v zapojení s uzemněným emitorem a k měření zpětného klidového proudu kolektoru v zapojení s uzemněnou bází tranzistorů PNP i NPN do kolektorové ztráty 1 W. Možné je též zkoušení hrotových diod měřením jejich proudu v propustném i závěrném směru.

Dokumentace: ZDE

Stav: Funkční

... pro náhled klikněte na fotografii ...

Panel přístroje - vnitřek - spodek

 PU501

Funkce: Analogový multimetr
Výroba: 1987, Metra Blansko n. p.
Výrobní číslo: 5342142

Univerzální analogový měřící přístroj, který je určen k rychlému měření střídavých i stejnosměrných napětí a proudů. Též je možné měřit ohmický odpor. Přístoj díky svým malým rozměrům a váze vyhoví opravárenské činnosti, ale díky dobrým parametrům je možné jej užít i v laboratorních podmínkách.

Dokumentace: ZDE

Stav: Funkční - po opravě přívodního kabelu k měřáku a vadného trimru

... pro náhled klikněte na fotografii ...

 OPD 280U

Funkce: Osciloskop pomalých dějů
Výroba: 1975, TESLA
Výrobní číslo: 7050205

Stav: Závada ve zdroji, deformovaný paprsek. Výměna několika vadných elytů a svitků, dále nezkoušeno

... pro náhled klikněte na fotografii ...

 BK124

Funkce: Školní RC generátor
Výroba: 1983, TESLA
Výrobní číslo
: 406344

Stav: Funkční, běžně v provozu

... pro náhled klikněte na fotografii ...


BK126

Funkce: Školní stabilizovaný zdroj
Výroba: 1983, TESLA
Výrobní číslo
: 406366

Napětí: +5V / 1A, +12V / 400mA, -12V / 400mA. Napájení ze sřídavé sítě 220V s příkonem 60W.

Stav: Plně funkční, běžně v provozu

... pro náhled klikněte na fotografii ...


 

 

 

  

TOPlist