Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Televizory

Sovětské televizory  ... Советские телевизоры
   Рекорд ... Rekord
Огонёк ... Ogoněk
Рубин А ... Rubín A
Рубин 102 ... Rubín 102
Юность 402Б ... Junosť 402B
Юность 406Д ... Junosť 406D 
Шилялис 405Д-1 ... Šilelis 405D-1   
Электроника Ц431Д ... Elektronika C431D  

Электроника ВЛ-100 ... Elektronika VL100    Televizory, které mi prošly rukama ... Tелевизоры которые у меня есть


 

Rekord ... Рекорд

Výroba: 1957, Московский телевизионный завод
Výrobní číslo:
Osazení: 4х 6Ж1П, 3x 6Н1П, 2x 6Н3П, 2x 6П9, 6K4П, 6П14П, 6П13С, 6Ц10П, 1Ц11П
, 35ЛК2Б
                4x ДГ-Ц1, 2x ABC 120-270, ДГ-Ц24

Stolní černobílý televizor dovážený do ČSR od roku 1956, který byl roku 1958 inovován na nové zapojení. Úhlopříčka činí 35cm, přístroj je pětikanálový superhet s mezinosným odběrem zvuku. Vestvěna je VKV část pro příjem dle východní normy 64-73 MHz (obrazová část se vypne). Koncepčně je přístroj rozdělen na dvě svislá chassis na bocích - signálové a rozkladové. Ovládání hlasitosti, jasu, kontrastu a přepínač s doladěním na pravém boku - regulace hlasitosti spřažena se síťovým vypínačem. Výstupní zvukový výkon 1W, reproduktor je umístěn pod obrazovkou. Před samotnou obrazovkou je skleněná deska netříštivého skla. Napájení se střídavé sítě 110 nebo 220 V, 50 Hz s příkonem 140 W - při příjmu VKV jen 75 W. Celková váha činí okolo 25 kg. Součástky jsou až na potenciometry a elektrolyty pevně svařené.

Stav: Nezkoušeno

Oprava: V roce 1967 proběhla výměna dvou výkonových odporů u obrazového zesilovače, jednoho elektrolytu 100 uF a VN usměrňovačky, dále vadný usměrňovač byl nahrazen můstkem KA220/05. Další zkoumání neproběhlo. Jinak je přístroj zachovalý, bedna dobrá.

... pro náhled klikněte na fotografii ...

Zepředu - zadní stěna - vnitřek přístroje - ovládací prvky

 Ogoněk ... Огонёк

Výroba: 1967, Машприборинторг Москва
Výrobní číslo: 1
Л906281
Osazení: 3x 6Ж1П, 2x 6Ж5П, 2x 6Ф1П, 2x 6Ф5П, 6Ф4П, 6Н24П, 6К13П, 6Н1П, 6П36С, 6Д20П, 1С21П,
               47ЛК1Б

Černobílý sovětský televizor typu УНТ-47 vyráběný v 2. jakostní třídě, který bxl určen pro rozšíření ve velkém měřítku. Superhet obsahuje šestnáct elektronek a zhruba 20 diod, použita je moderní obrazovka s úhlopříčkou 47 cm a vychylovacím úhlem 110° - během výroby došlo ke změně použité obrazovky: 47ЛК1Б byla nahrazena 47ЛК2Б. Napájecí transformátor a vinutím pro paralelní žhavení elektronek. Průměrná citlivost na kanál 50mV, výstupní zvukový výkon do 1,5W. Ovládání na boku přijímače, možmnost řízení hloubek a výšek přednesu. Napájení ze střídavé sítě 127-220 V, 50 Hz a příkonem 180 W. Hmotnost 26 kg, možnost přidělat nohy k televizoru. Prodejní cena byla 328 SUR.

Stav: Zadní stěna a panel silně poškozeny teplem, vnitřek zubožený - rozpadlé patice, velmi špinavý, bez nohou

Oprava: Funkční rastr, špatně chodící vf část, nutná výměna patic a keramických průchodkových kondenzátorů

... pro náhled klikněte na fotografii ...

Zepředu (dole: Rekord, Rubín 102) - zkušební provoz během opravyRubín A ... Рубин А

Výroba: 195_, Московский телевизионный завод
Výrobní číslo:
Osazení: 
5x 6Ж1П, 2x 5Ц4С, 2x 6Н1П, 2x 6Н3П, 2x 6П1П, 6П9, 6Н2П, 6Ж5П, 6П13С, 6Ц10П, 1Ц11П, 43ЛК2Б

Stolní elektronkový televizor dovážený z SSSR v druhé polovině 50. let, pokračovatel v radě Rubín. Model byl v roce 1957 vylepšen po elektriccké stránce a nese označení Rubin 2. Plně elektronkový pětikanálový přijímač a možností příjmu VKV dle východní normy 64-73 MHz. Superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle OIRT 6,5 MHz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm a ochranným sklem. Výstupní výkon zvukové části 2W, dva eliptické reproduktory uloženy pod obrazovkou - šířka reprodukce 800 Hz - 8 kHz. Model již využívá moderního rozložení chassis do dvou, která jsou umístěna nad sebou - spodní signálové a horní rozkladové. Zdroj je vybaven napájecím transformátorem, usměrnění se stále provádí pomocí dvou dvoucestných vakuových usměrňovačů. Napájení ze střídavé sítě 127-220 V, 50 Hz s příkonem asi 150 W, při poslechu VKV pouze 70 W. Průměrná citlivost na kanál 200 mV. Základní ovládání se provádní na přední masce přijímače - levá strana: jas/vypínač a hlasitost, pravá strana: ladění, přepínnání kannálů, pod maskou se nachází řízení kontrastu a tónová clona. Ostatní nastavení na zadní stěně. Přijímač disponuje masivní dřevěnou bednou, celková váha přijímače činí asi 30,5 kg.

Stav: Nefunkční - vrak, ukoplá obrazovka, televizí prošla povodeň

 

 Rubín 102 ... Рубин 102

Výroba: 1960, Московский завод телевизионной аппаратуры
Výrobní číslo:
Osazení: 
4х 6Ж1П, 3x 6Ф1П, 2x 6Н1П, 6Ж5П, 6Н3П, 6И1П, 6П14П, 6П15П, 6П18П, 6Н14П, 6П13С, 6Ц10П, 1Ц11П
                43ЛК2Б + 2x Д1А, 2x Д2Г, Д1Г, ДК2, A6Ж5П, АВС 1-75

Ruský stolní televizor s úhlopříčkou obrazu 43cm, plně osazen elektronkami, polovodičové diody jsou použity pro usměrnění ve zdroji, ve fázovém a poměrovém detektoru - model Rubin A měl ještě dva vakuové dvoucestné usměrňovačky. Dvanácti kanálový superhet s vestavěným přijímačem VKV dle východní normy 64.5-73 MHz. Ovládání pomocí kláves vypnuto - příjem VKV - řeč - koncert - ... Ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti, přepínání kanálů a ladění na předním panelu, potenciometry rozkladů v zadní části. Chassis je moderně rozděleno na dvě vodorovná, která jsou uložena nad sebou - dolní signálová část, horní rozkladová. Stranou je umístěn pouze kanálový volič a vstupní jednotka rádia. Dva reproduktory umístěné v prostoru pod obrazovkou. Ochranné sklo, zdobný zlatý lem, stříbrná matná maska kolem obrazovky. Napájení ze střídavé sítě 110, 127, 220 a 237 V, 50 Hz s příkonem asi 150 W (rádiová část 60 W). Dřevěná skříň, papírová zadní stěna i spodní dekl. Váha 35.5 kg. Možnost připojení gramofonové přenosky.

Cena se pochybovala okolo 335 rublů. Televizor se vyráběl ve dvou provedeních - oblé a hranaté horní rohy. Kulaté jsou běžné, jedná se o nejčastěji se vyskytující model.

Stav: Opravuje se

Oprava: Nálezový, ve velmi zachovalém stavu. Před výměnou kondenzátorů, původní ruská obrazovka je již slabá. Na obrazovce se zobrazí rastr a zpětné běhy, nereaguje na ladění. VKV příjem nefunkční. Vadný potenciometr hlasitosti.

... pro náhled klikněte na fotografii ...

 

 Elektronika VL100 ... Электроника ВЛ-100

Výroba: 1976, Ленинградский завод Мезон
Výrobní číslo: 08630202
Osazení: mnoho tranzistorů a diod, 16ЛК1Б


Технические характеристики

Напряжение питания 127/220 В переменного тока, либо 12 В постоянного тока
Потребляемая мощность 5 Вт
Время работы от аккумулятора 10КНГ-1,5 не менее четырёх часов
Принимаемые каналы 1-12 метрового диапазона
Чувствительность 100 мкВ
Выходная мощность канала звука 150 мВт
Разрешающая способность по вертикали 400 телевизионных линий
Габариты 145 × 170 × 200 мм
Вес 2,8 кг (без блока питания)

Malý přenosný černobílý televizor s úhlopříčkou pouhých 16 cm. Plně osazen - převážně germaniovými - polovodiči. Napájení ze sítě 220 V, 50 Hz přes síťový zdroj, který se dá uchytit na zadní stěně přijímače, nebo z autobaterie 12 V. Příjem pouze v pásmu VHF, 12 přepínatelných kanálů, možnost jemného doladění. Ovládací prvky na bocích přijímače (hlasitost spřažena s vypínačem, jas, kontrast, snímková a řádková frekvence, 2 malé kruhové reproduktory ve spodní části přijímače, teleskopická anténa uložená v madle přístroje. Litá kostra, plechový obal, plastová přední maska, zadní a spodní stěna. K dostání bylo několik barevných provední.

Stav: Funkční

Oprava: Zacháněn při likvidaci sklepů u budovy Smíchovského nádraží. Uštíplá síťová koncovka, chyběl držák na pojistku. Po propájení studeného spoje na T24 se televizor rozběhl. Vyměnil jsem několik malých elytů (hlavně ve zvuku), jednu keramiku k potenciometru řízení řádkové frekvence a velký elektrolyt 2m0 v externím zdroji.

Hlavní chyba byla v napájecím zdroji - ten se nepodařilo vůbec rozchodit, atypické zapojení bylo nahrazeno zdrojem novým. Další vážná závada byla na tlumivce v obrazovém zesilovači, která vodila, jen když chtěla.

Zajímavost: Název je odvozen od Vladimira Iljiče Lenina a televior byl speciálně navržen k jeho 100. výročí narození (1970) - proto název VL100. Televizor se udržel ve výrobě několik dalších let - můj je ukázkovým příkladem. U nás se televizoru přezdívá 'vysavač mozků', jelikož byl vyvinut za účelem masového rozšíření, aby byla prorežimní propaganda mnohem účinnější.

... pro náhled klikněte na fotografii ...

Zepředu - ovládání na pravém boku - levý bok - zkušební provoz

 Junosť 402BC ... Юность 402БЦ

Výroba: 1979,  Московский радиотехнический завод
Výrobní číslo: 668877
Osazení:
plně polovodičové, 31ЛК4Б

Přenosný černobílý televizor s úhlopříčkou 31 cm. Exportní verze s českými popisky na přední i zadní stěně. Plně osazen germaniovými tranzistory bez použití integrovaných obvodů, obrazovka s 90° vychylovacím úhlem. Příjem v pásmu VHF – průměrná citlivost 30 mV – a UHF, zpracování zvuku dle normy OIRT 6,5 MHz. Zvukový výstupní výkon asi 1 W, prutová teleskopická anténa. Ladění ve všech pásmech pomocí přepinatelné čtyřnásobné předvolby. Síťový vypínač spřažen s řízením jasu na pravém boku přijímače. Řízení rozměru, svislé a vodorovné frekvence, hlasitosti a kontrastu se provádí na vrchní části přijímače. Napájení ze střídavé sítě 110-127-220 V, 50 Hz s příkonem pouhých 30 W, nebo z autobaterie 12 V s příkonem 14 W. To je o 10 W méně než naše řada Satelit. Přístroj byl k dostání v různých barevných provedeních – nejčastěji v bílé a červené barvě. Hmotnost 9 kg, původní cena 255 rublů.

Stav: Plně funkční

Oprava: Výměna vadného elektrolytu ve snímkovém rozkladu. Obrazovka ve velmi slušném stavu. Velmi pěkný kousek.
             jaro 2015: V přístroji odešel za provozu kanálový volič, čeká na opravu, momentálně nemám náhradní díly

Za tento kousek děkuji Slávkovi!

... pro náhled klikněte na fotografii ...

Nálezový stav - zezadu - po opravě

--------------------------------------------------------------------------------

V říjnu 2015 se objevil druhý, též červený, Junosť, ve velmi špinavém stavu při vyklízení sklepů v ulici. Přístroj po důkladném vyčištění naběhl na první zapnutí. Chyběly v něm skoro všechny šrouby, plasty jsou místy poškozeny a vylámány. Dvě předvolby nedrží v sepnutém stavu, jinak funkční. Přístroj bude složit pro běžné dívání.

... pro náhled klikněte na fotografii ...

Nálezový stav - po vyčištění - vnitřek přístroje (nálezový) - v provozu

 Elektronika C431D ... Электроника Ц431Д

Výroba: 1988, Ленинградские заводы Видеотон и Мезон
Výrobní číslo:
Osazení:
plně polovodičové, 25ЛК2С

Barevný televizní přijímač s úhlopříčkou obrazu 25 cm. Plně osazen tranzistory a integrovanými obvody. Plynulé ladění ve všech pásmech (příjem VHF i UHF), zpracování obrazu dle normy SECAM. Napájení ze střídavé sítě 220 V, 50 Hz. Spínaný zdroj, dvě teleskopické antény, možnost připojení sluchátek. Hmotnost 8 kg.

Stav: Televizor jsem dostal se slovy, že ještě před vypnutím analogu byl v provozu. Po pár bouchnutí se televizor nějak rozběhl. Bylo nutné kompletní vyčištění, jelikož tam bylo neskutečné množství prachu a špíny - už to něco naběháno má. Opravy již v minulosti proběhly - výměna diody v síťovém můstku, vestavba modul pro zpracování v PALu. Elyty všechny původní a nějak to chodí, občas zlobí AVC. Obrazovka ve velmi slušném stavu.

Informace:  Schéma

... pro náhled klikněte na fotografii ...

Zepředu - předvolba kanálů - zadní stěna - v provozu

 Junosť 406D ... Юность 406Д

Výroba: 1992, Московский радиотехнический завод, RUS
Výrobní číslo: 112727767
Osazení:
plně polovodičové, 31ЛК4Б

Černobílý televizní přijímač z ruské produkce, který byl vyráběn od roku 1987. Model 406 je poslední z řady Junosť, které se vyráběly. Napájení střídavé sítě 220 V, 50 Hz s příkonem 32 W nebo z autobaterie 12 V s příkonem 15 W. Tlačítková předvolba (6x), možnost připojení magnetofonu pro nahrávání, konektor pro sluchátka. Řízení hlasitosti, jasu, kontrastu na přední masce přijímače. Ladění se provádí na výsuvném modulu na pravém boku, lze ladit ve všech televizních pásmech. Na zadní straně nastavení frekvencí rozkladů a rozměru obrazu. Plastová skříň, teleskopická anténa.

Zajímavost: Televizor, který přežil i rozpad SSSR. Na svou dobu neuvěřitelně zastaralý. Bez jediné změny se zapojení vyskytovalo od série Junostě 402 - tj. od roku 1978! Nízká míra celkové integrace, což způsobuje mnohem větší poruchovost a nepraktičnost zapojení. Televizor obsahuje dvě velká trafa a obrazovku s vychylování pouhých 90°, asi kvůli levné výrobě. Jediné, co se změnilo, je předvolba a plastová skříň.
Kanálové voliče vždy dělaly Rusům problémy (UHF tunery skoro nedělali). Zde je vyřešen dosti svérázně. Na uříznutém plošňáku je nabastlen moderní SMD modul kanálové voliče Samsung ... inu ... ehm ...

Stav: Dříve opravován - výměna mnoha elektrolytů (kámen úrazu ruských výrobků) a potenciometru. Nyní plně funkční. Asi jediná ruská telka, co mi jede normálně.

Za tento kousek děkuji Tomovi!

... pro náhled knikněte na fotografii ...

V provozu - bez zadní stěny - chassis - chassis z boku - kanálový voličŠilelis 405D-1 ... Шилялис 405Д-1

Výroba: 1988, Каунасский радиозавод
Výrobní číslo: 058765703
Osazení:
plně polovodičové, 16ЛК8Б

Přenosný černobílý televizor s úhlopříčkou 16 cm, který je plně osazen tranzistory a integrovanými obvody. Příjem v pásmu VHF (teleskopická anténa) i UHF, přepínání pásem na přední straně přijímače. Vychylování elektromagnetické s 70° vych. úhlem. Možnost připojení sluchátek a dipólové antény. Napájení ze střídavé sítě 127-220-237 V, 50 Hz s příkonem 17 W nebo z autobaterie 12 V s příkonem 8 W, zdroj je vestavěn, nelze odejmout. V našich končinách byl přezdíván "Šílel-bys" ... oprávněně.

Stav: Skoro nejetá televize, údajně před několika lety plně funkční, originální plomby. Po zapnutí neběhala - studeňák ve zdroji. Po naběhnutí samovolně ujížděla naladěná frekvence. To vyřešila výměna dvou elytů - ve zdroji a u kanálového voliče. Celkově ve velmi slušném stavu bez větších závad. Obrazovka kupodivu trochu slabší. Překvapením byl trvale přidělaný síťový přívod - většina ruských věcí má vzadu jen typický konektor.

... pro náhled klikněte na fotografii ...

Přijímač zepředu - zadní stěna - v provozu
 

 

Výroba: 1988, Каунасский радиозавод
Výrobní číslo: 

Další kousek – tentokrát červený – jsem našel vyhozený na Zbraslavi (9. 4. 2017) na hromadě chalupářského harampádí. Byl ve velmi zachovalém stavu, chybí pouze kryt pojistek. Po zapnutí naběhl, jen byl obraz značně deformován, což způsoboval vadný filtrační elyt ve zdroji. Preventivně byly vyměněny ještě dva další elyty. Po renovaci plně funkční. 

... pro náhled klikněte na fotografii ...

 Zdroje: memegenerator.com, tabulka VL100 - Google
  

 
TOPlist